Injektionsbehandlingar/ Fillers med Stylage

Fillers Borås - Injektionsbehandlingar/ Fillers med Stylage

Inför ditt första besök hos vår läkare görs alltid en personlig konsultation. Tillsammans läggs en plan upp för behandlingen. Vid behandlingen lokalbedövas behandlingsområdet effektivt med bedövningssalva. Preparatet (hyaluronsyra-gelén) injiceras sedan några millimeter under huden med en mycket tunn kanyl. När önskat resultat är uppnått kan behandlingen avslutas. Vanligtvis tar behandlingen bara några minuter, beroende på behandlingsval. Huden kan efteråt vara lite röd och svullen. Det är en naturlig reaktion och försvinner allt från ett par timmar till några dagar (individuellt). Det ingår alltid kvalitetsuppföljning samt ev korrigering vid behov och tillgång till överblivet material.
Speciellt för Stylage® prepareten är att de innehåller antioxidanten Mannitol som ytterligare minskar rodnad och svullnad vilket gör behandlingen extra diskret.

Behandling med Stylage® varar i ca 9-12 månader.

BOKA TID